Folegrandos Shell Bracelets 1

Top to bottom:

1. Eye and Cross Bracelet

2.  Red Shell Bracelet

3.  Gold Shell Bracelet

4.  Gold Shell and Eye Bracelet